Ayurvedisch lichaamswerk

       Ayurvedisch lichaamswerk


Yoga beoefening oftewel Zijnsbeoefening vul ik graag aan met de instrumentele en filosofische rijkdommen uit de Ayurveda (Ayurveda betekent "wijsheid van het leven", in India is de gezondheidswetenschap gebaseerd op Ayurveda, dit is een door de World Health Organisation erkende gezondheids benadering). De sattvische aanraking is dé basis ’techniek’ van de ayurvedische massage,  volgens de ayurveda de hoogste vorm van “behandeling”. Idealiter begint elke massage ermee, en soms volstaat ze reeds ( bij bijvoorbeeld sterk verhoogde vata, overprikkeld zenuwstelsel, etc.). De sattvische aanraking is bruikbaar in elke helende praktijk – in elk menselijk contact.


Het lijkt en is alledaags: een hand op de schouder, een hand op de rug, om de voeten. Minder alledaags is het tasten naar het Zijn, naar het wezen en de werkelijkheid van de ander, doorheen de kleding! Zo wordt deze aanraking tegelijk een prachtige yoga-oefening én een geschenk:

Met volle aandacht neemt men doorheen het contact met de ander (het Andere, het niet-ik) intens waar wat IS, zonder iets te willen, ook geen “heling”, het is zonder interveniëren. Het is een oefening in zuivere waarneming (mutual witness consciousness), concentratie (dharana), continue stilzwijgende mantra-japa (het herhalen van een mantra of gebedsformule) en seva (dienstbaarheid en mededogen met shradha, het loslaten van het resultaat van het handelen).

Zó’n contact ontvangen is zowel een oefening in zelf-acceptatie – hoe men hier en nu present is – als dat het verzoent en verzacht. Tegelijk doet het een bevrijdend appèl op het zelf-helende vermogen van de mens: vanuit het bewustzijn van het nu volgt vanzelf de volgende stap.
(deze tekst is grotendeels overgenomen uit de tekst van de Internationale school voor Ayurveda YAH vzw)


Voor wie?

Mensen die overprikkelt zijn door stress en trauma;

Kinderen en volwassenen die zich herkennen in HSP (High Sensitive Personality) en Hoog begaafdheid (problematiek); (bij kinderen en jongeren tot 16 jaar dient altijd 1 ouder bij de sessie aanwezig te zijn)

Iedereen die zich voelt aangesproken door het boven vermelde. 


Prijs Sattvische aanraking: 20 minuten 45,- euro (inclusief max 25 minuten gesprek).


Klik voor contact informatie op "home":