Ayurvedisch lichaamswerk

       Ayurvedisch lichaamswerk


Yoga beoefening oftewel Zijnsbeoefening vul ik graag aan met de instrumentele en filosofische rijkdommen uit de Ayurveda (Ayurveda betekent "wijsheid van het leven", in India is de gezondheidswetenschap gebaseerd op Ayurveda, dit is een door de World Health Organisation erkende gezondheids benadering). De sattvische aanraking is dé basis ’techniek’ van de ayurvedische massage,  volgens de ayurveda de hoogste vorm van “behandeling”. Idealiter begint elke massage ermee, en soms volstaat ze reeds ( bij bijvoorbeeld sterk verhoogde vata, overprikkeld zenuwstelsel, etc.). De sattvische aanraking is bruikbaar in elke helende praktijk – in elk menselijk contact.


Het lijkt en is alledaags: een hand op de schouder, een hand op de rug, om de voeten. Minder alledaags is het tasten naar het Zijn, naar het wezen en de werkelijkheid van de ander, doorheen de kleding! Zo wordt deze aanraking tegelijk een prachtige yoga-oefening én een prachtig geschenk:

Met volle aandacht neemt men doorheen het contact met de ander (het Andere, het niet-ik) intens waar wat IS, zonder iets te willen, ook geen “heling”, het is zonder interveniëren. Het is een oefening in zuivere waarneming (mutual witness consciousness), concentratie (dharana), continue stilzwijgende mantra-japa (het herhalen van een mantra of gebedsformule) en seva (dienstbaarheid en mededogen met shradha, het loslaten van het resultaat van het handelen).

Zó’n contact ontvangen is zowel een oefening in zelf-acceptatie – hoe men hier en nu present is – als dat het verzoent en verzacht. Tegelijk doet het een bevrijdend appèl op het zelf-helende vermogen van de mens: vanuit het bewustzijn van het nu volgt vanzelf de volgende stap.


Sattvische Massage - Vedische Ontspanningsmassage

Bij de sattvische massage verwijlen we niet alleen bij het contact, we zullen de ander ook voeden via de huid met warme zuiverende olie.

Bij dit zachte instrijken vergt het nog meer concentratie om een sattvische ingesteldheid te behouden: want gemakkelijk overvalt ons al masserend de neiging om een spanning, een lege plek, tot ontspanning, tot leven te wekken. Maar het is een oefening in het niets willen bewerkstelligen, en dat is meteen de uitdaging.

Hoe moeilijk is het niet om alle onvolkomenheden van het ik-zijn los te laten om tot meditatie te komen. Hoeveel makkelijker is het niet in de zorgzame alertheid van een ander. Het gebeurt dan ook dat mensen gedurende zo’n sattvische “mantra-massage” spontaan en wakker zijnde, in een meditatieve en tijdloze zijns-toestand terechtkomen.


(deze tekst is grotendeels overgenomen uit de tekst van de Internationale school voor Ayurveda YAH vzw)


Voor wie?

Iedereen die zich voelt aangesproken door het boven vermelde. We stemmen samen af of aanraking of massage van toepassing is. De eerste sessie zal nooit uit massage bestaan maar is principieel altijd eerst een sattvische aanraking.


Prijs Sattvische aanraking: 20 minuten 25,- euro

Prijs sattvische massage: 40 minuten: 45,- euro


Klik voor contact informatie op "home":